250 firması, 20 bin çalışanı ve 4 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmiyle tüm Türkiye’ye örnek olan ESBAŞ gibi serbest bölgelerin sayısı arttırılarak kent ekonomisine katkı sağlanacak. Yeni ihtisas serbest bölgeleri ve karma serbest bölgeler şekl...

Proje Detayları

İzmir’in en önemli sorunlarından biri olan, her türlü yatırımcının talep ettiği Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulamaması sorunu acilen çözülecek. Çeşitli noktalarda kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri ile İzmir’de her türlü yatırımın geliş...

Proje Detayları

İzmir için en önemli projelerimizden biri kentimizi 21. yüzyıl dünyası ve Türkiye’sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölgelerinden birine sahip kılmak olacak. Oluşturacağımız serbest bölgelerin yanında, pr...

Proje Detayları

İzmir’de tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarının temini ile ürünlerin en iyi koşullarda ve katma değerli şekilde sunulabilmesi için çok güçlü bir şirket kurulacak ve tüm süreçte tarafların yanında yer alınacak. Bu şirket İzmir’de...

Proje Detayları

İzmir’de modern tarım ve gıda teknolojileri üze- rine çalışma ve üretim yapılan büyük bir vadi oluşturulacak. Bu bölge yepyeni AR-GE çalış- malarından son teknoloji makinelerin kullanımına; tohum geliştirmeden en yeni sera teknoloji- lerine, ür...

Proje Detayları

Ülke çapında en fazla süt üretiminin yapıldığı bölge olan Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Bayındır “Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi” halini alacak. Bu süreçte hammadde mamul haline getirilecek, markalar yaratılacak ve katma değer artırılacak.

Proje Detayları