Kentte her yıl çıkan ve hali hazırda ilkel şartlarda depolanan 6 milyon 620 bin tonluk katı atık, sıfır atık politikasıyla önce ayrıştırılarak büyük oranda ekonomiye kazandırılacak. Atıkların kalan bölümü doğayla uyumlu, modern teknolojilerle depo...

Proje Detayları

Özellikle İzmir kent merkezinde, yağmur suyunun tamamen kanalizasyon hatlarına verilmesinden kaynaklanan fiziki problemler derhal çözülecek. Körfezin iki ucundaki teknik olarak zaten sorunlu olan arıtma tesislerinin fonksiyonlarını tamamen devre dış...

Proje Detayları

Çeşmelerden akan suyun hemşehrilerimiz ta- rafından tereddütsüz bir şekilde içilmesi sağ- lanacak. İzmir’in içme suyu hatları ve tesisleri modern hale getirilecek. Günümüzün en yüksek teknolojileri kullanılarak ve kentin deprem riski de dikka...

Proje Detayları

İzmir’de “Körfez Koruma ve Kullanma Anayasası” yazılacak. Üniversiteler ve İzmir Platformu bileşenleriyle, körfezin tamamını kapsayan koruma ve kullanma anayasası hayata geçirilecek. İzmir tarihinde ilk kez yapılacak bu çalışmayla, bugüne kadar b...

Proje Detayları

İzmir, akıllı kent uygulamaları ile ülkemizde ve dünyada az sayıdaki model şehirlerden biri olacak. Vatandaşın işini kolaylaştıran pek çok uygulama hayata geçecek. Yeşil alanlar da dahil olmak üzere kentin tüm ortak alanlarının kontrolü ve güv...

Proje Detayları

Kentin kuzey, doğu ve güneyinde kurulacak olan yeni yerleşim merkezleriyle, kent merkezindeki yapılaşma baskısı azaltılacak ve merkez rahatlatılacak. Kurulacak 3 yeni yerleşim alanı, İzmir’e nefes aldıracak. Yeni oluşturulacak ulaşım güzergahları h...

Proje Detayları

İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan 5 yılın sonunda 10 katına çıkarılacak. Toplamda 8 adet olan “Millet Bahçeleri” ile İzmir yeni yeşil alanlara kavuşacak. Bayraklı-Turan, Hatay-Poligon, Çiğli-Kaklıç, Bornova-Ege Üniversitesi, Karabağlar-U...

Proje Detayları

Urla ilçesi açıklarında bulunan 6 adanın üzerinde yapılaşma olmadan, doğal ortamı korunarak İzmirliler tarafından kullanımı sağlanacak. Deniz ulaşımı aktif hale gelecek.

Proje Detayları

Amatör denizcilik faaliyetleri desteklenecek. Gemilerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bir birim kurulacak. Amatör denizcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla gerek balıkçı ...

Proje Detayları

İzmir’in girişlerinde ve muhtelif noktalarındaki rahatsız edici görüntülerin olduğu bölgelerdeki tüm yapılar hızlı bir şekilde elden geçirilecek ve boyanacak. İzmir’e yakışmayan bu görüntüler ilk etapta iyileştirilecek, sonrasında ise dönü...

Proje Detayları

İzmir’in sorunlu mevcut şehir yapılanması bütünsel bir yaklaşımla, jeolojik haritalar ve su haritaları da dikkate alınarak yeniden ele alınacak. Bu yapılanma, uygulanabilir planlarla, tüm İzmirlilerin ve hak sahiplerinin ortak görüşü alınarak ç...

Proje Detayları